Game Rambo Lùn

2013 January 31
by taigame

Game Rambo Lùn, game rambo lùn full crack cho dtdd

Tai Game Rambo Lùn crack, chơi Game Rambo Lùn free, Game Rambo Lùn full

Một thể loại game hành động đi giải cứu tù nhân:

Vẫn giữ cách chơi đơn giản từ những phiên bản trước , Các loại vũ khí đã được câp nhật nhiều hơn. Đồ họa , âm thanh cực khủng mô tả lại đúng các cảnh chiến trường cũng như bom đạn. Thử thách với 3 hệ chơi đảm bảo đem lại cho bản cách thủ thách hấp dẫn

tải game

Link tải về
Download Game Rambo LùnBấm để tải vể

Bài tiếp theo : ->
Bài trước <-
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

Game Rambo Lùn | download Game Rambo Lùn| Tải Game Rambo Lùn
Tai game ban ga